Portfolio

Fou de Coudre maakt al meer dan zeven  jaar het land onveilig!

Hier lees je wat we ondertussen op onze kerfstok hebben:

Fou de Coudre – Portfolio 2006-2012

En hieronder meer over onze recente projecten:

SILO – Een theatervoorstelling over het eeuwige proberen en falen van mensen.

SILO e-FLYER achterkant high res DEF

SILO was een sociaal-artistieke theatervoorstelling i.s.m. PC Caritas en spelers uit de regio Gent-Melle.  In januari 2013 ging het repetitieproces van start. Half juni speelde het stuk in Studio M in Melle en De Expeditie in Gent. De theatervoorstelling is geïnspireerd op het thema ‘crisis’ en kwam tot stand op basis van improvisaties, onder professionele begeleiding van regisseur Rona Kennedy.

De theatersetting is een oude graanfabriek waarin verschillende mensen diverse vormen van crisis beleven. Buiten de graanfabriek is er niets, het lijkt wel het einde van de wereld. Enkele arbeiders zijn achtergebleven in de fabriek en druk in de weer met het graan. Maar hun werklust lijkt zinloos en heeft iets dierlijks. Meer en meer nemen ze de gedaanten van ratten aan. De oude en zieke fabrieksbaas probeert zich staande te houden, maar slaagt daar steeds minder in. Zijn hulpje probeert bij hem weg te gaan, maar weet niet hoe. Enkele ambtenaren proberen vat te krijgen op de oorzaak van de crisis en leggen hun bevindingen nauwgezet vast. Hun pogingen lijken absurd. Ver weg van die chaos beleeft een koppel een persoonlijke crisis. En in het midden van dit alles valt het graan onophoudelijk als een leeglopende zandloper.

Silo foto's-1

Meer info www.ronakennedy.com

Rabot ziet ze vliegen!

fou at rabot

In 2012 realiseerden we een creatief stadslandbouw-project op de Alcatel Site in het Rabot, Gent. Dit project dient als inspiratie bij andere projecten van tijdelijke invulling van ongebruikte stadsterreinen.

Fou de Coudre combineerde in de wijk Rabot artistiek werk, landbouwinterventies en sociale initiatieven.

Onze aanpak: We startten met een opvallende, fysieke ingreep in het sociale hart van de Site: een ‘zwevende serre’. Het sociale hart is de verzamelplaats van alle gebruikers van de volkstuintjes, de vrijwilligers die de Site onderhouden en op de stadsakkers werken, en de medewerkers van buurtorganisaties en Opbouwwerk. Dit minidorpje is organisch gegroeid en ‘gestuurd’ vorm gegeven. In samenspraak met Samenlevingsopbouw, die het beheer van de Site op zich neemt, bouwden we deze plek uit tot verzamelplaats en ontmoetingsruimte.

De zwevende serre vormt een soort orgelpunt, een intrigerend bouwsel, bovenop de materiaalcontainer waarin mensen terecht kunnen voor het ontlenen van materiaal voor afvalbeheer en tuinbouw. De serre zelf dient voor het opkweken van plantjes, en voor plantensoorten die veel warmte en licht nodig hebben. Ze doet tevens dienst als educatief centrum. Maar bovenal is ze een echte eye-catcher, en fungeert ze als focus- en vertrekpunt voor uitzwerming op de site en in de buurt.

Ze wordt gebruikt als uitvalsbasis voor kleinere structuren en initiatieven rond stadslandbouw en cultuurparticipatie. De serre is beeldend en conceptueel interessant, en tegelijk ook functioneel voor de buurt. Ze doet dienst als incubator, laboratorium, ruimte voor educatie en lichtbaken op de Site. Vanuit en rond de serre ontstaan verschillende vaste en mobiele constructies, en houden we ontmoetingsactiviteiten die de Site tot leven brengen. Deze constructies zijn onder meer: een kweektoren, pallettuinen, mobiele moestuinen, vogelkastjes, fietstastuinen, terrastuintjes, enz. Activiteiten omhelzden workshops met kinderen uit de buurt, samen bouwen aan de serre met buurtbewoners, en geanimeerde picknicks met korte keten voeding, met onder meer ingrediënten uit de serre en uit de mobiele moestuinen.

Project Boer’nBrood verovert Gent

Boer’nBrood is een lekker picknickbuffet met lokale producten, zo korte-keten mogelijk. Met lokale boeren, stadstuiniers en koerploegers in en rond Gent wordt er gepicknickt in het groen tussen schapen, kippen en verse groentjes. Stads tuinier tips, voedsel van akker naar bord in kaart brengen en de filosofie “korte-keten” hoort er bij.

Wafelbank investeert jouw talenten

Neen neen, geen crême fraîche en bloemsuiker nodig, deze ‘Wafelbank’ levert geen goudgele gaufres op. Het collectief Fou de Coudre verzamelt jouw vaardigheden, talenten en ambities om ze op maat te investeren. Je kan bij deze vreemde bankiers ook een eigen project aanbieden… Vreemd allemaal, geheimzinnig. Checken die handel – maar laat de chequeboek thuis.

WAFELBANK ENTERDE FESTIVAL

Sociaal artistiek Enter festival Gent, 14-22 maart 2012

De mobiele Wafelbank heropende haar deuren tijdens het slotfeest van het Enterfestival. Deze investeringsbank doet het niet om het geld, maar verzamelt talenten, energie en tijd.

Klanten worden binnengelokt in het kantoor, waar ze hun talenten kwijt kunnen in één van de vele fondsen. Ze kunnen kiezen uit een mooie investeringsportefeuille, vol sociaal artistieke projecten die helpende handen zoeken.

En ze gaan naar huis met een voorschot op hun dividend: een heerlijke Wafel.